Vår resa

Tidiga yrkeserfarenheter i restaurangkök födde idéer om automatiserad portionsuppläggning av mat för små aktörer, där skalbarheten ligger i antalet installationer snarare än kapacitet per anläggning.

Efter mångårig erfarenhet inom både IT-branschen och maskinteknik bestämde vi oss för att ta de erfarenheterna tillbaks till livsmedelsbranschen i form av ett teknikbolag.

Vi har utvecklat och patentsökt egna minimalistiska tekniska lösningar för framförallt portionsuppläggning av mat.