Automationslösningar inom livsmedelsindustrin

Sallapack är ett teknikbolag som automatiserar portionsuppläggning av mat, främst för små och medelstora serieproduktioner. Sådana produktioner bygger typiskt på manuell portionsuppläggning. Vi angriper detta genom ett minimalistiskt och modulärt koncept. Detta är en kombination av såväl fysika konstruktioner så som elektronik och styrsystem.

Våra patentsökta lösningar anpassas till mindre produktionsmiljöer genom att vara:

  • kompakta
  • enkla att hantera för omställning av ingrediens och rengöring
  • modulärt uppbyggda
  • kostnadseffektiva.

Tack vare dessa egenskaperna kan man på olika sätt kombinera samma maskiner i en flexibel maskinlinje i varierad storlek. Typfallet är en catering-verksamhet som kan lägga upp ett antal olika rätter varje dag i samma maskinlinje. Det kan också röra sig om en lunchservering som ställer om mellan olika rätter olika dagar. Genom hög automationsgrad, effektiv rengöring och god kapacitet i förhållande till volym är det även en skalbar lösning för en större produktion.